Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

136 αιτήσεις μετεγγραφών μόνο 12 δεν εγκρίθηκαν γιατί άραγε ????

Το αθλητικό ιδεώδες είναι για τον άνθρωπο πηγή εσωτερικής τελειότητας, συναδελφοσύνης, ειρήνης, ευγένειας, αφιλοκέρδειας, καλής θέλησης και αγνότητας.Είναι εκείνο που ικανοποιεί από κάθε άποψη τη διάνοια και το συναίσθημα του αθλητή και του φιλάθλου.
Όταν πρόκειται για μικρούς αθλητές γιατί τιμωρούνται με την ΜΗ συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις.Όταν το σωματείο που αθλούνταν δηλώνει αδυναμία για την συνέχιση της λειτουργίας του και στερεί την δυνατότητα να αθλούνται 10χρονα και 14χρονα παιδιά τότε ΔΕΝ μιλάμε για αθλητικά ιδεώδη αφιλοκέρδεια ευγένεια και καλή θέληση. 


Στην περίπτωση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όμως πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου θέλησε να τιμωρήσει τους ανήλικους αθλητές στερώντας τους αυτό που αγαπούν, τον αθλητισμό.  


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2014

Η Επιτροπή Μετεγγραφών Ε.Ι.Ο που συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ι.Ο και αποτελείται από τους παρευρεθέντες:

1. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ι.Ο
 (σε αντικατάσταση του Προέδρου)
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Ι.Ο
3. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ
4. ΒΑΛΑΣΙΑ ΕΣΜΕΡΟΓΛΟΥ ΜΕΛΟΣ
5. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ ΜΕΛΟΣ
συνεδρίασε στις 17/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία της Ε.Ι.Ο,
Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας για να αποφανθεί επί των υποβληθεισών αιτήσεων
μετεγγραφών.
Η Επιτροπή Μετεγγραφών έλαβε υπόψη τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών
της ΕΙΟ όπως αυτός συντάχτηκε βάση του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999(ΦΕΚ
121Α) και εγκρίθηκε από την 2η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΙΟ που
πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2000.
Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους αιτούντες,
σκέφθηκε κατά νόμο και αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΕΝΟΑ στον ΝΑΟΜΑ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται
2. Αίτηση αθλήτριας ΒΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΕΝΟΑ στον
ΝΟΤΚ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
3. Αίτηση αθλήτριας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΧΡΥΣΗ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΕΝΟΑ στον ΙΟΠ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
4. Αίτηση αθλητή ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΝΟΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
5. Αίτηση αθλητή ΒΑΡΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΝΟΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
6. Αίτηση αθλητή ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΜΑΡΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΝΟΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του κανονισμού
μετεγγραφών.
7. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΝΟΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
8. Αίτηση αθλητή ΚΑΡΥΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ στον ΟΘΑΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του κανονισμού μετεγγραφών.
9. Αίτηση αθλητή ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΔΡΕΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ στον ΟΘΑΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του κανονισμού μετεγγραφών.
10. Αίτηση αθλητή ΠΗΤΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ στον ΟΘΑΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του κανονισμού μετεγγραφών.
11. Αίτηση αθλητή ΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ στον ΟΘΑΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του κανονισμού μετεγγραφών.
12. Αίτηση αθλητή ΜΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠ στον ΝΟΕ.
Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
13. Αίτηση αθλητή ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠ στον
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
14. Αίτηση αθλητή ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠ
στον ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
15. Αίτηση αθλητή ΔΕΡΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠΟΡ στον
ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
16. Αίτηση αθλητή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠΟΡ
στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
17. Αίτηση αθλητή ΜΗΛΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠΟΡ
στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
18. Αίτηση αθλητή ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΙΟΠΟΡ στον ΙΟΠ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
19. Αίτηση αθλητή ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΙΟΠΟΡ στον ΙΟΠ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
20. Αίτηση αθλητή ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟΠΟΡ
στον ΣΕΑΝΑΤΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
21. Αίτηση αθλητή ΤΣΙΩΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ στον ΝΑΟΚΘ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
22. Αίτηση αθλητή ΤΣΙΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ στον ΝΑΟΚΘ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
23. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΑΝΑΒΥΣΣΟΥ στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται
24. Αίτηση αθλήτριας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΑΝΑΒΥΣΣΟΥ στον ΝΟΠΦ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
25. Αίτηση αθλητή ΤΣΟΥΧΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από το
ΝΑΟΒΒ στον ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
26. Αίτηση αθλητή ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΑΣΩΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΕΛΛ
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
27. Αίτηση αθλήτριας ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται
28. Αίτηση αθλητή ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
29. Αίτηση αθλητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
30. Αίτηση αθλητή ΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
31. Αίτηση αθλήτριας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Η αθλήτρια προσκόμισε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
32. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΕΛΛ
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
33. Αίτηση αθλητή ΠΕΡΡΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΕΛΛ
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
34. Αίτηση αθλήτριας ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
35. Αίτηση αθλητή ΧΡΗΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΕΛΛ
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
36. Αίτηση αθλήτριας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΕΛΛ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ στον ΙΟΠ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
37. Αίτηση αθλητή ΑΠΕΡΓΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΚΕΡΚΥΡΑΣ στον ΙΟΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του
κανονισμού μετεγγραφών.
38. Αίτηση αθλήτριας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΚΕΡΚΥΡΑΣ στον ΙΟΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του
κανονισμού μετεγγραφών.
39. Αίτηση αθλητή ΡΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΚΕΡΚΥΡΑΣ στον ΙΟΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του
κανονισμού μετεγγραφών.
40. Αίτηση αθλητή ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΚΕΡΚΥΡΑΣ στον ΙΟΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του
κανονισμού μετεγγραφών.
41. Αίτηση αθλητή ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΚΘ
στον ΝΟΘ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
42. Αίτηση αθλήτριας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΚΘ
στον ΝΟΘ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
43. Αίτηση αθλητή ΚΑΛΜΑΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΚΘ στον ΝΟΘ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.4 του κανονισμού μετεγγραφών.
44. Αίτηση αθλήτριας ΚΑΝΔΥΛΗ ΣΑΒΙΝΑ-ΔΑΝΑΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΑΟΚΘ στον ΝΟΘ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.4 του κανονισμού μετεγγραφών.
45. Αίτηση αθλητή ΓΟΛΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΟΠ
στον ΝΟΤΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
46. Αίτηση αθλήτριας ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΥΡΤΩ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΑΣ
στον ΝΟΠΦ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
47. Αίτηση αθλήτριας ΜΠΟΥΡΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΙΛΟ ΑΙΟΛΟΣ στον ΟΦΘ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
48. Αίτηση αθλητή ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΑΠΟΣΤΟΛΩΝ στον ΝΟΠΑΡΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
49. Αίτηση αθλήτριας ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΛΙΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟ
ΑΙΓΙΝΑΣ στον ΝΟΤΚ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
50. Αίτηση αθλητή ΜΟΙΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
στον ΣΕΑΝΑΤΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
51. Αίτηση αθλητή ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟ
ΑΙΓΙΝΑΣ στον ΣΕΑΝΑΤΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
52. Αίτηση αθλητή ΜΠΑΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ στον ΝΑΟΚΘ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
53. Αίτηση αθλητή ΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΑΚΤΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ στον ΟΘΑ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
54. Αίτηση αθλητή ΝΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ στον ΟΦΘΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ο αθλητής
προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
55. Αίτηση αθλητή ΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ στον ΟΦΘΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ο αθλητής
προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
56. Αίτηση αθλήτριας ΚΑΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ στον ΝΑΟΒ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
57. Αίτηση αθλητή ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ στον ΝΟΕ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
58. Αίτηση αθλητή ΑΝΕΡΟΥΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ στον ΝΟΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται βάση της §9.3 του κανονισμού
μετεγγραφών.
59. Αίτηση αθλητή ΛΑΓΙΟΥ-ΨΥΛΕΑ ΑΧΙΛΛΕΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ στον ΣΕΑΝΑΤΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
60. Αίτηση αθλητή ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΝΔΡΟΥ στον ΝΟΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
61. Αίτηση αθλητή ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΝΔΡΟΥ στον ΑΛΚΥΩΝ ΝΟΡ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
62. Αίτηση αθλητή ΔΟΥΚΑ ΦΑΙΔΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στον ΙΟΠΟΡ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
63. Αίτηση αθλήτριας ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στον ΙΟΠΟΡ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
64. Αίτηση αθλητή ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στον ΙΟΠΟΡ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
65. Αίτηση αθλητή ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
66. Αίτηση αθλητή ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στον ΝΟΕΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
67. Αίτηση αθλήτριας ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΙΡΙΣ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΑΣΣΟΥ
στον ΝΟΠΦ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
68. Αίτηση αθλητή ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΤΑΛΑΝΤΗΣ στον ΟΣΦΠ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
69. Αίτηση αθλητή ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΑΤΑΛΑΝΤΗΣ στον ΝΟ ΛΙΜΝΗΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
70. Αίτηση αθλήτριας ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΒ στον ΝΟΠΦ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
71. Αίτηση αθλητή ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΒ στον ΕΝΟΑ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
72. Αίτηση αθλητή ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟ
ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στον ΝΟΕΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
73. Αίτηση αθλήτριας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΙΟΛΕΤΑ που ζητά μετεγγραφή από
ΝΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ στον ΟΣΦΠ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται
74. Αίτηση αθλητή ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΕ
στον ΝΟΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
75. Αίτηση αθλήτριας ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ που ζητά μετεγγραφή
από τον ΝΟΕ στον ΙΟΠ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
76. Αίτηση αθλητή ΚΑΡΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΕΦ στον
ΝΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
77. Αίτηση αθλητή ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΕΦ στον ΣΕΑΝΑΤΚ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
78. Αίτηση αθλητή ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΕΦ στον ΝΟΕ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
79. Αίτηση αθλητή ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ-ΖΩΗΣ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΘ στον ΝΟΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
80. Αίτηση αθλήτριας ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΘ στον ΙΟΘ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
81. Αίτηση αθλητή ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΘ
στον ΙΟΘ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
82. Αίτηση αθλητή ΜΥΤΑΚΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΑΒΑΛΑΣ στον ΙΟΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
83. Αίτηση αθλητή ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ στον ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
84. Αίτηση αθλητή ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ στον ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
85. Αίτηση αθλήτριας ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ στον ΙΟΠ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
86. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ στον ΙΟΠ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
87. Αίτηση αθλήτριας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ στον ΝΟΠΦ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
88. Αίτηση αθλητή ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΚΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΚΒ
στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
89. Αίτηση αθλητή ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΝΟΚΒ στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται.
90. Αίτηση αθλητή ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΑΚΗ ΦΟΙΒΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΒ στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
91. Αίτηση αθλητή ΜΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΚΒ
στον ΝΟΠΦ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
92. Αίτηση αθλητή ΜΑΝΘΟΥ ΡΟΖΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΚΒ στον
ΝΟΠΦ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
93. Αίτηση αθλητή ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΒ στον ΝΟΒ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
94. Αίτηση αθλητή ΜΠΑΤΣΗ ΟΡΕΣΤΗ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΚΒ στον
ΙΟΠ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
95. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΒ στον ΟΣΦΠ. Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται.
96. Αίτηση αθλητή ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΚΒ
στον ΙΟΠ. Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται.
97. Αίτηση αθλήτριας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
98. Αίτηση αθλητή ΖΑΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
99. Αίτηση αθλήτριας ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΛΙΚΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Η αθλήτρια ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται. 
100. Αίτηση αθλητή ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
101. Αίτηση αθλητή ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΣΩΤΗΡΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
102. Αίτηση αθλήτριας ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Η αθλήτρια ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
103. Αίτηση αθλήτριας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. . Η αθλήτρια ΔΕΝ προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
104. Αίτηση αθλητή ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
105. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΑΝΝΙΒΑ που ζητά μετεγγραφή
από τον ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Ο αθλητής ΔΕΝ προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
106. Αίτηση αθλήτριας ΤΣΑΠΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΙΑΤΟΥ στον ΙΟΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. . Η αθλήτρια ΔΕΝ προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή ΔΕΝ εγκρίνεται.
107. Αίτηση αθλητή ΓΙΓΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
108. Αίτηση αθλητή ΔΕΒΕΣΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
109. Αίτηση αθλητή ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
110. Αίτηση αθλητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
111. Αίτηση αθλητή ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
112. Αίτηση αθλήτριας ΣΙΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . . Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
113. Αίτηση αθλήτριας ΣΤΑΛΜΑΝ ΛΕΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
114. Αίτηση αθλητή ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
115. Αίτηση αθλητή ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΝΟΑΝΔΡΟΥ . Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
116. Αίτηση αθλητή ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΝΟΑΝΔΡΟΥ . Ο αθλητής προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
117. Αίτηση αθλητή ΦΕΙΔΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ στον ΙΟΠΟΡ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
118. Αίτηση αθλήτριας ΑΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ στον ΑΛΚΥΩΝ ΝΟΡ . . Η αθλήτρια προσκόμισε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
119. Αίτηση αθλητή ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΜΥΡΩΝ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ στον ΝΑΟΒ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
120. Αίτηση αθλήτριας ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ που ζητά
μετεγγραφή από τον ΝΟΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ στον ΝΑΟΒ . . Η αθλήτρια προσκόμισε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
121. Αίτηση αθλητή ΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΝΟΠΦ
στον ΝΟΕ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
122. Αίτηση αθλητή ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΠΦ στον ΣΙΠ-ΟΤΕ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
123. Αίτηση αθλήτριας ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΠΦ στον ΝΟΝΜΑ . . Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
124. Αίτηση αθλητή ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΠΦ στον ΝΟΝΜΑ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
125. Αίτηση αθλητή ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΑΛΚΥΩΝ ΝΟΡ στον ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
126. Αίτηση αθλητή ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΟΘΑ στον ΟΦΘ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
127. Αίτηση αθλητή ΜΑΝΟΥ ΘΩΜΑ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΘΑ στον
ΙΟΘ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή
εγκρίνεται .
128. Αίτηση αθλητή ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΟΘΑ στον ΙΟΘ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
129. Αίτηση αθλητή ΠΕΤΜΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΘΑ
στον ΟΦΘ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
130. Αίτηση αθλητή ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΟΣΦΠ στον ΝΟΕ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
131. Αίτηση αθλητή ΝΕΝΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζητά μετεγγραφή από τον ΟΦΘ
στον ΝΟΘ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η
μετεγγραφή εγκρίνεται .
132. Αίτηση αθλήτριας ΖΑΒΙΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΣΕΑΝΑΤΚ στον ΝΟΠΦ . . Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
133. Αίτηση αθλήτριας ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΣΕΑΝΑΤΚ στον ΝΟΤΚ . Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
134. Αίτηση αθλητή ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΣΕΑΝΑΤΚ στον ΝΟΠΦ . Ο αθλητής προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
135. Αίτηση αθλήτριας ΜΗΤΑΦΙΔΗ ΑΘΗΝΑ που ζητά μετεγγραφή από τον
ΝΟΛΕΥΚΑΔΑΣ στον ΝΟΚΑΒΑΛΑΣ . Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .
136. Αίτηση αθλήτριας ΜΗΤΑΦΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ που ζητά μετεγγραφή από
τον ΝΟΛΕΥΚΑΔΑΣ στον ΝΟΚΑΒΑΛΑΣ . Η αθλήτρια προσκόμισε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η μετεγγραφή εγκρίνεται .

Επειδή δεν υπάρχει άλλη αίτηση μετεγγραφής προς συζήτηση λύθηκε η
συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό θα κατατεθεί προς έγκριση από το ΔΣ της
ΕΙΟ.

Μαρίνα Δέλτα 17/10/2014
Ο Πρόεδρος
της επιτροπής μετεγγραφών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ EIO
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γραμματέας
της επιτροπής μετεγγραφών
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΙΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Τα μέλη:
 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ …………………………
 ΒΑΛΑΣΙΑ ΕΣΜΕΡΟΓΛΟΥ …………………………
.
ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΜΕΝΤΗ ………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.